Suradnja

Poduzeće ima dugogodišnju suradnju sa Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i sa prof.dr.sc. Nadom Parađiković. Studenti Poljoprivrednog fakuleta u Osijeku redovito dolaze u obilazak poduzeća kako bi što više naučili o proizvodnji povrća i zaštiti biljaka. Na ovaj način studenti povezuju teoriju i praksu. Kroz ovu suradnju povezuje se znanje, iskustvo i domaća proizvodnja.

Ostvarili smo suradnju sa Ekonomskim fakultetom u Osijeku i Pravno ekonomskom klinikom gdje su studenti ekonomije i prava zajedno sa mentorima (profesorima) istraživali tržište i potrebe kupaca za pravim domaćim i kvalitetnim proizvodima. Kroz suradnju, studenti primjenjuju teoriju te stječu veliko iskustvo u praksi, a poduzeće dobiva povratne informacije sa tržišta o postojanju velike potrebe i želja za domaćim, zdravim i kvalitetnim proizvodima.

2017.Baranjsko povrće